Futhark.

Futhark

1. Co to jest Futhark? 
2. Jakie mamy rodzaje Futharków? 


Futhark - co to takiego? 
Otóż Futhark to nic innego jak alfabet runiczny. Składa się z 24 runicznych liter (czyli znaki oraz runa pusta [biała]). Nazwa pochodzi od 6 pierwszych run: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, i Kaunan.

Podział Futharku:

- Starszy: Ma 24 runy. Był używany od 200 r. p.n.e. do 500r n.e. Używano go przez prawie 700 lat.
- Młodszy: Ma 16 run, ponieważ ich ilość zmniejszył kościół, chcąc skrócić korzystanie ze znaków. Był używany w VIII-IX wieku. Używano go aż 11 wieków, czyli aż 1100 lat.

- Anglosaski: Ma 33 runy. Przetrwał chrystianizację. Był używany w X wieku.
- Armeński: Jest „sztuczny”, gdyż został stworzony przez Giudo van Lista. Ten alfabet ma 18 run.
- Germański: Składa się z 24 liter. Najczęściej znajduje się na przedmiotach codziennego użytku czy broni. Przykłady: Szwecja z VI w., znaleziona w Burgundii, prawdopodobnie alemańska lub frankońska spinka-fibula z końca VI lub początku VII w, a także odkryta w Bośni kamienna kolumna z VI stulecia.